dự đoán xổ số miền bắc

XSMN thứ 7 - Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần - XSMN T7

Tải app

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 1-1-2022

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
57
17
11
95
G7
494
796
772
536
G6
2329
5161
8292
1720
4097
1290
6231
7782
6140
4730
2799
9359
G5
1512
3745
2283
6927
G4
68456
39319
87287
23995
82590
81014
53028
80824
42459
13087
11612
89258
57900
85996
12119
45481
14115
07362
81779
54109
29585
72635
98535
26752
57449
61380
58956
30572
G3
89090
01773
91927
29598
71043
75612
86491
68694
G2
36658
41028
08091
77615
G1
09666
63093
48262
72746
ĐB
097869
688807
110449
337190

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 0,7 9
1 2,4,9 2,7 1,2,5,9 5
2 8,9 0,4,7,8 7
3 1 0,5,5,6
4 5 0,3,9 6,9
5 6,7,8 8,9 2,6,9
6 1,6,9 2,2
7 3 2,9 2
8 7 7 1,2,3,5 0
9 0,0,2,4,5 0,3,6,6,7,8 10,1,4,5,9

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 25-12-2021

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
49
76
13
99
G7
189
432
452
037
G6
9239
3474
7652
7025
2537
5243
1748
5932
0041
2677
7889
7197
G5
7773
7653
5186
8189
G4
53163
05069
45427
91823
78643
82962
72788
81523
40551
50147
91608
98107
42792
42542
02519
81852
53445
06023
46357
69721
11140
25463
60691
50183
93290
58030
11897
07950
G3
75437
21379
43925
44240
12257
71858
25322
06846
G2
17469
45031
26999
48431
G1
99152
70915
35228
12888
ĐB
555304
540070
565398
413167

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
04 7,8
1 5 3,9
2 3,7 3,5,5 1,3,8 2
3 7,9 1,2,7 2 0,1,7
4 3,9 0,2,3,7 0,1,5,8 6
5 2,2 1,3 2,2,7,7,8 0
6 2,3,9,9 3,7
7 3,4,90,6 7
8 8,9 6 3,8,9,9
9 28,9 0,1,7,7,9
⇒ Xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 18-12-2021

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
21
31
53
77
G7
811
698
735
276
G6
9890
7629
3126
5804
2373
3544
5806
1633
9272
6995
5145
7386
G5
1170
0140
2019
1090
G4
42667
18761
05633
17246
23205
22627
92461
76007
88177
73150
59455
19450
55864
83786
43746
76112
80021
49854
38239
65608
02023
97971
11866
44470
96820
26346
92829
22519
G3
94977
71049
53661
53284
93056
33398
56380
49506
G2
11461
35039
81355
97181
G1
21928
27900
05170
13779
ĐB
661939
554068
605091
713178

Kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất: XS HG gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 5 0,4,7 6,8 6
1 1 2,9 9
2 1,6,7,8,9 1,3 0,9
3 3,9 1,9 3,5,9
4 6,9 0,4 6 5,6
5 0,0,5 3,4,5,6
6 1,1,1,7 1,4,8 6
7 0,7 3,7 0,2 0,1,6,7,8,9
8 4,6 0,1,6
9 0 81,8 0,5
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 11-12-2021

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
14
84
94
19
G7
379
976
767
859
G6
6141
8729
2739
9948
3548
9585
1358
2714
4238
4334
1034
2126
G5
8531
0194
6860
2973
G4
54616
42966
51588
68724
78307
91474
72435
23611
37642
83190
95280
08353
16171
16835
66596
51519
04904
85699
78920
63083
68712
46672
81928
12510
02388
01063
25067
41553
G3
02103
72890
83943
06767
10007
30332
27583
18568
G2
29769
60078
77564
99254
G1
16857
18339
73077
55192
ĐB
748834
756726
658796
481072

Kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất: XS HG gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 3,7 4,7
1 4,6 1 2,4,9 0,9
2 4,96 0 6,8
3 1,4,5,9 5,9 2,8 4,4
4 1 2,3,8,8
5 7 3 8 3,4,9
6 6,9 7 0,4,7 3,7,8
7 4,9 1,6,8 72,2,3
8 8 0,4,5 3 3,8
9 0 0,4 4,6,6,9 2

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 4-12-2021

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
64
58
29
95
G7
364
738
886
442
G6
4951
6507
7051
1435
4247
6859
1615
6973
0345
8227
6578
0305
G5
4942
3516
6432
1844
G4
90321
55875
79307
34384
66632
99008
33725
96953
93754
90962
48634
51232
21519
57859
88105
27241
05843
55782
94724
41472
33097
73758
81314
32326
26785
78003
53827
20770
G3
86657
48511
88977
32238
86488
25660
09529
72724
G2
68572
09887
08636
89464
G1
34569
72114
52723
97195
ĐB
018204
448885
595167
127380

Kết quả xổ số Long An sớm nhất: XS LA gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
04,7,7,8 5 3,5
1 1 4,6,9 5 4
2 1,5 3,4,9 4,6,7,7,9
3 2 2,4,5,8,8 2,6
4 2 7 1,3,5 2,4
5 1,1,7 3,4,8,9,9 8
6 4,4,9 2 0,7 4
7 2,5 7 2,3 0,8
8 45,7 2,6,80,5
9 7 5,5

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 27-11-2021

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
92
98
70
89
G7
926
120
664
538
G6
2310
5163
7445
7729
7192
2983
1746
3186
8389
1293
4282
9576
G5
7705
9409
2814
9009
G4
59725
09302
15436
97927
25513
93488
92673
95308
28932
50175
54348
11128
15360
77858
35730
05728
98460
81025
00604
02670
62080
95164
42882
68940
79446
67281
85160
87579
G3
60703
78419
98236
39702
46185
58684
38130
04575
G2
54268
34627
81523
00108
G1
73340
21146
71128
93183
ĐB
486755
834415
983112
850830

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 2,3,5 2,8,9 4 8,9
1 0,3,952,4
2 5,6,7 0,7,8,9 3,5,8,8
3 6 2,6 00,0,8
4 0,5 6,8 6 0,6
55 8
6 3,8 0 0,4 0,4
7 3 5 0,0 5,6,9
8 8 3 0,4,5,6,9 1,2,2,3,9
9 2 2,8 3

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 20-11-2021

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
00
51
81
54
G7
403
632
113
400
G6
8823
7920
3996
6213
5141
4450
6377
5489
1733
8773
4812
9529
G5
2199
0691
3662
6901
G4
91471
73599
28585
71627
22593
16798
80855
59763
22739
98129
69216
79159
27969
07632
34235
00814
65156
11746
13971
58709
95934
25326
55282
09687
46259
02438
84832
45400
G3
10187
18357
18196
43915
57109
81504
76863
51552
G2
51071
90320
07046
38101
G1
83669
57040
42230
79996
ĐB
835921
089159
577002
137686

Kết quả xổ số Bình Phước sớm nhất: XS BP gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 0,32,4,9,9 0,0,1,1
1 3,5,6 3,4 2
2 0,1,3,7 0,9 6,9
3 2,2,9 0,3,4,5 2,8
4 0,1 6,6
5 5,7 0,1,9,9 6 2,4,9
6 9 3,9 2 3
7 1,1 1,7 3
8 5,7 1,9 2,6,7
9 3,6,8,9,9 1,6 6

XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 16h10 tại trường quay 4 đài:

Bạn có thể xem lại kết quả xổ số miền Nam chiều thứ 7 hàng tuần, tuần rồi, tuần trước, tháng trước. Chúng tôi lưu lại kết quả thứ 7 trong nhiều kỳ để người chơi có thể coi lại và đối chiếu.

Cơ cấu giải thưởng mới nhất của XS miền Nam:

Cơ cấu giải thưởng được thống nhất áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Nam (bao gồm Đông và Tây Nam Bộ) tổ chức quay thưởng - Mệnh giá vé số thứ 7 là 10.000đ/tờ. 

 • 1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
 • 10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
 • 10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
 •  20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
 • 70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
 • 100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
 • 300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
 • 1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
 • 10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
 • 9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt trên bảng KQ): trị giá 50.000.000đ/giải
 • 45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải
Thể thao Casino game nổ hũ Trò chơi trực tiếp Trò chơi poker sòng bạc Baccarat Bóng rổ Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao poker Baccarat casino Game casino Baccarat Game poker Trò poker Game bài